Yerel İK politikası

GEFCO TÜRKİYE İK POLİTİKASI

GEFCO Türkiye İnsan Kaynakları olarak 2002 kuruluş yılımızdan bu yana, Ulusal İş Kanunu, Etik Kurallar, Birleşmiş Milletler Küresel Sosyal Sorumluluk ilkeleri ve GEFCO Grubu Değerleri çerçevesinde; grubumuzun uluslararası büyümesini destekleyen fırsat eşitliğine dayalı istihdam politikası, lokal şartlara ve kişisel başarılara göre uyarlanmış değerlendirme ve ücret yönetimi politikası, sürekli gelişimi destekleyen eğitim politikası ve İş Sağlığı ve Güvenliği’nin iyileştirilmesine yönelik geliştirdiği uygulamalar ile İnsan Haklarına saygılı, huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı hedeflemekteyiz.

GEFCO AİLESİNE KATILMAK

GEFCO TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Çeşitliliğe ve Fırsat Eşitliğine dayalı işe alım sürecimizde İnsan Kaynakları tarafından ilgili kriterler göz önüne alınarak başvurunuz birebir görüşmeler ve gerekli envanter uygulamaları ile değerlendirilmeye alınır. Sürecin olumlu olması halinde, yazılı iş teklifi İnsan Kaynakları tarafından paylaşılır.

İşe başladığınız ilk gününüzde, İnsan Kaynakları tarafından departman yöneticileri ile birlikte organize edilen “Oryantasyon Programı” ile yeni işinize ve GEFCO Grup kültürümüze hızlı adaptasyonunuzu, düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi ile daha güvenli bir iş ortamına sahip olmanızı hedeflemekteyiz.

GEFCO Grup ulusal ve uluslarası alanda ve departmanlar arasında çalışanlarımızın kariyer geçişlerini desteklemektedir. Çalışanlara, ihtiyaçlar doğrultusunda açılan pozisyonlara başvuru önceliği sağlandığı gibi, yıl sonu değerlendirme sürecinde de şirket içerisinde kariyer değişikliği talepleri dikkate alınarak grup içerisinde desteklenmektedir.

EĞİTİM POLİTİKASI

Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla GEFCO Grubu tarafından tüm ülkeler ve iş birimleri için düzenlenen Kurumsal eğitimler, lokal eğitimler ve geniş ölçekli Online Eğitim portalımız ile sürekli gelişimi desteklemekteyiz.

(Genç Yetenek Programımız kapsamında uygulanan rotasyon eğitimleri ile yeni mezunlarımız için iş başında eğitim yöntemi ile insiyatif alabilen ve yetenekli iş gücü yaratıyoruz.)

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Değerlendirme Süreci, nesnel ve şeffaf kriterler doğrultusunda çalışanların mesleki gelişimi için fırsat eşitliğini sağlamayı taahhüt eder.

Değerlendirme Süreci, çalışan ve yönetici arasında geri bildirim sağlamayı, iş memnuniyetini arttırmayı, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemeyi ve kariyer planlamasına esas olan çıktıları elde etmeyi hedeflemektedir.