Erişilirlik

GEFCO'nun rekabetçiliğinizi ve globalleşmenizi artiracak yeni hizmetleri ile tanişin

13 Aralık 2016

Endüstriyel lojistikte ve otomotiv lojistiğinde öncü firma GEFCO, müşterilerinin rekabet güçleri için kilit unsur olan tedarik zincirini iyileştirmeye yönelik yeni hizmetler sunuyor.

Sürekli değişen ve karmaşık iş hayatında, firmaların düzenli olarak tedarik çözümlerini optimize eden bir partnere ihtiyaçları var. GEFCO’nun önceliklerinden bir tanesi müşterilerinin büyüme stratejilerinin bir parçası olmak.

GEFCO'nun en büyük amacı, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını ve özel gereksinimlerini karşılayacak çözüm ve hizmetler tasarlamak, tedarik zincirinin tamamında rekabetçilik ve güvenilirliği birleştirerek müşterilerin büyümesini desteklemek ve nihayetinde tedarik zincirini değer zincirine dönüştürüyor.

Emmanuel Arnaud

GEFCO Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Tedarik zincirini değerler zincirine dönüştürmek

Firmaların lojistik ihtiyaçlarının, uluslararası pazarlara açılma, hız, rekabetçilik ve yenilikçilik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan GEFCO’nun yeni hizmet önerileri tedarik zincirinin her bir aşamasında katma değerli hizmetler sunuyor. GEFCO bu sayede müşterilerinin lojistik akışlarının hem ulusal hem de uluslararası alanda sürekliliğini ve güvenilirliğini garanti ediyor.

3 kademeli hizmet : nakliye hizmetleri, entegre logistik, stratejik uzmanlığı

GEFCO her türlü kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı vasıtasıyla düzenli bağlantılar sunuyor. Operasyonel uzmanlığı ve izleme sistemleri sayesinde, GEFCO teslim zamanına uygun nakliye yönetimi ve ürünlerin güvenliğini sağlıyor. Bu yüzden, GEFCO NAKLİYE HİZMETLERİ’nin güvenilirliği, Grubun temel konusu olan kapıdan kapıya çözümlerin vazgeçilmez temel ilkelerinden biri olarak görülüyor.

ENTEGRE LOJİSTİK, GEFCO'nun DNA'sını ve yeni hizmet önerilerinin çekirdeğini oluşturuyor; endüstriyel lojistik ve bitmiş ürün, araç ve yedek parça lojistiğinde tedarike ve kapıdan kapıya dağıtıma çözüm getirmeyi amaçlıyor. Bu hizmet GEFCO Nakliye Hizmetleri’ne dayanıyor; Nakliye ve Lojistik pazarında benzersiz GEFCO uzmanlığı ile, sipariş depolama ve toplama, tekrar kullanılabilir ambalaj yönetimi, gümrük çözümleri ve vergi işlemleri gibi katma değerli çözümlerlerle destekleniyor.

Nakliye yönetiminin optimizasyonu, izlenebilirliğin maksimizasyonu ve üretkenliğin artırılması: bu stratejik konuların yerine getirilebilmesi için, GEFCO LLP (Lider Lojistik Sağlayıcı) ve 4PL (Dördüncü Parti Lojistik) hizmetleri sağlıyor. Uzman ekipler, tedarik zinciri boyunca faaliyetlerin yakından kontrolünü sağlarken günlük olarak sanayiciler için sürdürülebilir ölçek ekonomileri arıyor.

2 çapraz uzmanlik : endüstriyel çözümler, Geo Gateways

GEFCO müşterilerinin uluslararası büyümesini desteklemek ve teknik mevzuatlar veya ticari durumlara özgü hususları daha doğru yönlendirmek için sektöre özel hizmetler sunuyor: Çeşitli endüstrilerin ihtiyaçlarına göre uluslararası tedarik zinciri çözümleri uyguluyor.

GEFCO müşterilerinin coğrafik sorunlarına özel çözümler üretiyor. GEO-GATEWAY hizmeti Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Baltık Ülkeleri, Doğu Asya veya Kuzey Afrika gibi stratejik bölgelerdeki sevkiyatlar için çok araçlı kapıdan kapıya çözümleri içeriyor.

One time çözümler : siradışı ihtiyaçlar için özel hizmetler

ONE TIME çözümler, GEFCO müşterilerinin acil teslimat, endüstriyel projeler veya etkinlik lojistiği ihtiyaçları gibi anlık ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş çözümler sunuyor. Proje yönetimi konusunda uzman olan GEFCO, fabrika ya da üretim birimi transferi, gabari dışı taşımacılık veya dünya çapındaki fuar/sergiler için, talebe göre, özel lojistik operasyonları ve insan kaynağını ihtiyacını planlıyor.

Paylaş