Performansınızın anahtarı: MÜHENDİSLİK

Tedarik zincirinizin performansı, misyonumuzun temelini oluşturuyor. Lojistik süreçlerinizi, olabilecek kısıtlamaları dikkate alarak en iyi şekilde ayarlamak, operasyonel ve idari süreçleri yönetmek ve lojistik güvenlik planlarınızı tanımlamak : GEFCO’nun lojistik uzmanları, her gün size bunları sunmak için çalışıyor.

 • GEFCO ekiplerimiz, üreticilerin karmaşık ihtiyaçlarını analiz eder, uzmanlıklarını kullanarak kaynakları birleştirir ve asla nakliye sınırlarını veya şeklini kısıtlama olarak görmez.

  Lojistik zinciri performansınızı ve genel bütçenizi optimize etmeye odaklanarak bütün lojistik konularınızı yöneten uzmanlık merkezimiz sayesinde standart, isteğe göre ve kişiye özel çözümler sunuyoruz. Ayrıca çok sayıda ülkeyi kapsayan fizibilite çalışmaları yapıyoruz.

 • Günlük olarak destek sağlayan bir ekip

  GEFCO’nun uzmanları, her gün ve her nakliye planları için süreçleri ve maliyetleri optimize etmek amacıyla en iyi seçenekleri analiz eder ve sizin operasyonel ekiplerinizle birlikte karşılaştığınız yeni zorluklara adapte eder. Mühendislerimiz ayrıca, kaynaklarımızı (karayolu, deniz yolu, hava yolu veya demiryolu) ve depolarımızı birleştirmemizin avantajından yararlanmanızı sağlamak için proaktif rol oynar.

 • Lojistik zincirinizin her adımında değer yaratır

  Otomobil tedarik zinciri yönetiminde çok eskiye uzanan geçmişimizle, GEFCO olarak üreticilerin lojistik zincirlerinin bütününü yönetebilmek için 4PL çözümler geliştiriyoruz.

  • Tedarik zincirinin her yönünü kapsıyoruz,
  • Nakliye şemalarınızı tasarlıyoruz,
  • Lojistiğinizi her gün uzman ekiplerden gelen girdilere göre optimize ediyoruz,
  • Tedarik zincirinin haritasını çıkarıyor ve optimize ediyoruz (coğrafi bilgi araçları geliştiriyoruz),
  • Performansı izliyoruz (Track & Trace, olay yönetimi,  temel performans göstergeleri belirliyor ve uyuyoruz).
 • OPERASYONEL MÜKEMMELLİĞİMİZ sayesinde

  Tedarik zincirinin her adımında lojistik hizmetlerinin kalitesi, üreticinin rekabetçi avantajını artırmak için önemli bir faktördür. Üreticilerimize en iyi hizmeti sunmak için, GEFCO dünyanın her yerinde katı bir şekilde uygulanan kalite prosedürleri belirleyip uygulamaya koydu.

  Kalite yönetimi araçları, müşterilerimiz için sürekli verimliliği sağlamak amacıyla sahadaki GEFCO ekipleri tarafından her gün kullanılır. Kalite sürecimiz, organizasyonumuzu ve bütün iş alanlarımızı destekleyen özel bir yönetim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir.

  Müşterilerimizin talep ettiği standartları, sertifikaları ve uygunluk beyanlarını proaktif olarak ediniriz.

  GEFCO, en iyi uygulamalar için ortak iç standartlar kullanır: 400 iş standardımız, dünyanın her yerinde aynı kalite seviyesini garanti eder. Dış ve iç denetimler, bu standartların bütün sahalarda uygulandığını teyit eder. 

 • Tedarik zincirinizin kalitesi gerçek zamanlı bilgiler almaya dayalı olduğu için, GEFCO üreticilere etkin izleme araçları sağlar.

  Birbirine bağlı araçlarımız gerçek zamanlı olarak nakliyenin her aşamasında, hangi kıta üzerinde olursa olsun, mallarınızın akışı, teslim alma ve teslim etme zamanlarına bağlılık, transit süreleri, dakiklik ve teslimat makbuzlarını size bildirir.

  Nakliyelerinizin fiziksel süreçlerinin sürekli izlenmesi

  Entegre bilgi sistemlerimiz herkese aynı bilgileri sunarak, tedarik zincirinizdeki farklı bağlantılar arasındaki alışverişlere verimlilik ve akıcılık katar.

  Özelleştirilebilir izleme araçları: GEFC@nnect ve Otomotiv Portalı.
  Daha fazla bilgiyi gefco.net adresinden edinebilirsiniz.